Σχεδίαση Λογότυπων - Εταιρική Ταυτότητα

Λογότυπο

Η σχεδίαση της εταιρικής ταυτότητας ξεκινάει πάντα από τη σχεδίαση του λογοτύπου. Με βάση τα χρώματα και τα σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση του λογότυπου της εταιρείας σας θα προχωρήσει και ο σχεδιασμός και το ύφος της εταιρικής ταυτότητας. Το λογότυπο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αναγνώρισης της εταιρίας σας και θα εμφανίζεται σε όλες τις προωθητικές κινήσεις όπως διαφημιστικά έντυπα και καταχωρήσεις, ιστοσελίδα κλπ.

Εταιρική Ταυτότητα

Τα βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν το λογότυπο, την επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο και ο φάκελος. Είναι τα στοιχεία με τα οποία γίνεται η καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες, είτε με πελάτες.  Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν μία ενιαία εικόνα, ένα κοινό στοιχείο ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και αντιπροσωπευτικά του ύφους και της δραστηριότητας της εταιρείας σας.

Λογότυπο

Η σχεδίαση της εταιρικής ταυτότητας ξεκινάει πάντα από τη σχεδίαση του λογοτύπου. Με βάση τα χρώματα και τα σχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση του λογότυπου της εταιρείας σας θα προχωρήσει και ο σχεδιασμός και το ύφος της εταιρικής ταυτότητας. Το λογότυπο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αναγνώρισης της εταιρίας σας και θα εμφανίζεται σε όλες τις προωθητικές κινήσεις όπως διαφημιστικά έντυπα και καταχωρήσεις, ιστοσελίδα κλπ.

Εταιρική Ταυτότητα

Τα βασικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας αποτελούν το λογότυπο, την επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο και ο φάκελος. Είναι τα στοιχεία με τα οποία γίνεται η καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες, είτε με πελάτες.  Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν μία ενιαία εικόνα, ένα κοινό στοιχείο ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και αντιπροσωπευτικά του ύφους και της δραστηριότητας της εταιρείας σας.